Skip to main content

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- en/of stressklachten. Er is sprake van spannings/stressklachten als deze klachten verband houden met lichamelijk en/of psychische overbelasting. Als bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • grote werkdruk
 • conflicten
 • emotionele gebeurtenissen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen

langere tijd blijven bestaan kunnen deze u zodanig uit uw evenwicht brengen dat er spannings/stressklachten ontstaan. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. Psyche betekent geest en soma betekent lichaam. 

Spannings/stressklachten kunnen zich uiten in: 

Lichamelijke signalen:

 • vermoeidheid
 • benauwd
 • hyperventilatie/paniekstoornis
 • duizeligheid/ licht in het hoofd 
 • verhoogde bloeddruk
 • overmatig transpireren
 • hoofdpijn
 • druk op de borst
 • onrust gevoelens
 • niet fit voelen ( o.a. vaak verkouden etc) 
 • hartkloppingen 


Psychische klachten:

 • slapeloosheid
 • machteloosheid
 • gejaagdheid, gespannenheid
 • lusteloosheid
 • prikkelbaar, snel geïrriteerd
 • piekeren, malen
 • snel geëmotioneerd
 • concentratie stoornissen
 • angst gevoelens
 • neerslachtig, somber

Gedragsmatige signalen:

 • vermijden, fobieën
 • verminderde draagkracht
 • te veel of te weinig eten
 • niet kunnen genieten
 • zich terugtrekken, isoleren
 • te veel werken
 • druk en veel praten of veel zwijgen
 • toenemend gebruik van koffie, alcohol, roken, medicijnen

Psychosomatische klachten kunnen ook bij kinderen voorkomen. Deze uiten zich dan onder andere in: buikpijn, niet lekker in hun vel zitten, tegenvallende prestaties op school, druk of juist heel rustig zijn, slecht slapen, moeite met concentreren. 

In de psychosomatische fysiotherapie gaan we er van uit dat lichaam en geest elkaar zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. U wordt zich bewust van uw spanningen en van de wijze waarop deze uw denkpatroon, gedrag en klachten beïnvloeden. U leert uw eigen vermogen tot herstel te ontwikkelen. Allereerst vindt er een gesprek en een onderzoek plaats om inzicht te krijgen in uw problematiek en het ontstaan hiervan. Daarna wordt er een behandelplan opgesteld. Niet altijd is de samenhang duidelijk tussen de lichamelijke klachten en de psychische of lichamelijke overbelasting. Het kan voorkomen dat wanneer u medisch onderzocht wordt er geen ziekten of beschadigingen worden gevonden die de klachten verklaren. 

De behandeling kan bestaan uit verschillende soorten therapieën:

 • lichaamsbewust wording, grenzen voelen en er mee leren omgaan.
 • bewustwording van psychische- en gedragsmatige stresssignalen.
 • ontspanningstechnieken
 • ademtherapie
 • houding- en bewegingstherapie
 • massage
 • stresshantering,
 • inzicht in oorzaak en gevolg van energiegevers en energienemers.