Skip to main content

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die gericht is op kinderen van 0 tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te spelen en te bewegen ontwikkelen ze onopgemerkt hun zintuigen en motoriek.
Maar niet bij ieder kind is dit vanzelfsprekend. Soms verloopt de ontwikkeling afwijkend of vertraagd. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of omgevingsfactoren. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen te weinig motorische ervaringen opdoen. Ze hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid aan te leren. Ook kan het zijn dat ze moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven.

Kinderfysiotherapie op school
Het is mogelijk de behandelingen op school te laten plaatsvinden. Het is belangrijk dat zowel de ouders/verzorgers als de leerkracht hiermee hebben ingestemd.
Kinderfysiotherapie wordt in Nederland 18x vanuit de basisverzekering vergoed.

Er zijn verschillende klachten die op school kunnen worden behandeld:

  • Problemen met grofmotorische taken
  • Problemen met fijnmotorische taken

Problemen met de grofmotorische taken
Rennen, springen, klimmen of sporten zijn voorbeelden van grofmotorische taken. Wanneer uw kind hierbij problemen ondervindt, kan een kinderfysiotherapeut helpen uw kind de activiteit beter te laten uitvoeren. Ook wanneer uw kind moeite heeft met het gymonderwijs van school kan een kinderfysiotherapeut helpen uw kind weer goed mee te laten komen met klasgenootjes.   

Problemen met fijnmotorische taken
Naast problemen met de grove motoriek kunnen kinderen problemen ervaren met fijnmotorische taken. Hieronder vallen taken zoals schrijven, knippen, plakken of kralen rijgen. Wanneer uw kind moeite heeft met bijvoorbeeld het dichtmaken van knoopjes of het strikken van veters kan een kinderfysiotherapeut uw kind helpen met het verbeteren van deze vaardigheden. 

Schrijftherapie
Uw kind komt in aanmerking voor schrijftherapie bij de kinderfysiotherapeut als uw kind een dysgrafisch handschrift laat zien. We spreken van een dysgrafisch handschrift als een kind niet of nauwelijks leesbaar schrijft en/of het schrijftempo erg laag ligt. Er wordt dus gekeken naar de kwaliteit en de snelheid van het handschrift. Hierbij worden de prestaties van uw kind vergeleken met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Pijn tijdens het schrijven is ook een indicatie voor kinderfysiotherapie.   

 

Twijfelt u of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie of heeft u vragen?

Stuur mij gerust een berichtje!