Skip to main content

Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Gezonde en gemotiveerde werknemers, de wens van elke werkgever. Helaas vallen werknemers soms uit. Werkdruk, arbeidsomstandigheden, werksfeer, conflicten of spanningen kunnen allemaal oorzaken zijn van gezondheidsklachten. Dat is natuurlijk vervelend voor werknemers, maar ook voor een werkgever. Arbeidsfysiotherapie kan helpen om deze problemen op te lossen.

Arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten zijn deskundigen die bij bedrijven en organisaties systematisch onderzoek doen naar de inhoud van arbeid, de werkplekken en/of het (psycho)motorische gedrag van de werkende mens.

Gezond en vitaal tot ons 67ste levensjaar kunnen blijven doorwerken, dat is enorm belangrijk. Fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting zijn de belangrijkste oorzaken van beroepsziekten en verzuim.

Deze vorm van fysiotherapie richt zich op werk gerelateerde problemen. Dit zijn klachten die worden veroorzaakt door het werk zelf en die in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden.

Welke werkzaamheden verricht een arbeidsfysiotherapeut?

Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten van individuele werknemers en hun werkomgeving. Hierbij wordt gelet op de werk gerelateerde problematiek, maar ook op de werkrelevante problematiek (problemen die niets met de werkzaamheden te maken hebben maar toch ziekteverzuim geven). Zo zal bijvoorbeeld een polsfractuur die ontstaan is tijdens het sporten, een administratief medewerker belemmeren in de uitvoering van zijn of haar werk. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld en samen met de werknemer doorlopen. Het hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op het werk.

Doelstellingen:

  • ziekteverzuim zoveel mogelijk proberen te voorkomen
  • ziekteverzuim zoveel mogelijk proberen te verminderen
  • snelle en effectieve werkhervatting realiseren
  • werkzaamheden weer optimaal uit kunnen oefenen

FysioTwente helpt actief mee om deze doelstellingen samen met de medewerkers, bedrijven en organisaties te bereiken, van primaire preventie tot aan re-integratie. Onder andere door werkplekonderzoeken, ergonomisch adviezen, onderzoeken fysieke belasting, preventie, trainingen, cursussen, begeleiding duurzame inzetbaarheid en meer.

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie, Uitval kan veel geld kosten. Kijk hier om te zien wat de financiële consequenties van verzuim zijn. Door de specialistische kennis en het innovatief vermogen zal een interventie van de bedrijfsfysiotherapeuten van FysioTwente leiden tot een optimale oplossing.


Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie is net als arbeidsfysiotherapie een specialisatie van fysiotherapie, gericht op verzuimpreventie.

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers, samen met werkgevers en werknemers, maar ook met ARBO-organisaties, brancheverenigingen en verzekeraars.

Een bedrijfsfysiotherapeut werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek. Ook helpt hij bij het verminderen en herstellen van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Waar nodig ondersteunt hij bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers, via een geïntegreerde aanpak voor een gezonde werkomgeving, bijvoorbeeld door het geven van training en advies.